O Nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi  informacjami.
W przypadku pytań zachęcamy wypełnienia formularza i pozostawienia wiadomości e-mail.
Pozdrawiamy serdecznie !

 

 

 

Dane firmowe:

Centrum Szkoleń Transportowych
Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

tel. 695 801 877


 

STYCZEŃ    2020 r.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W PRZEWOZIE RZECZY LUB OSÓB

 

Aktualny termin: 25-26-27-28-29 styczeń 2020 r.

 

Egzamin w Bydgoszczy:  sobota 01 luty 2020 r.

 

Gwarantujemy:


* kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego 
* kompetentnych i sprawdzonych wykładowców
* program szkolenia dostosowany do wymagań i formy egzaminu
* konsultacje z wykładowcami
* kameralne grupy uczestników
* przyjazną atmosferę zajęć, indywidualne podejście mimo zajęć w 
grupie, przykładowe testy i rozwiązywanie zadań tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE L 300 z 14.11.2009, str.51)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1265 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych certyfikatów transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz.837)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 97)

 

  •  

Aktualny termin: 
25-26-27-28-29 styczeń 2020 r.

Kurs przygotowuje  do  egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego i ma za zadanie poznanie  zagadnień prawa, aktualnych przepisów, podatków, zasad prowadzenia przedsiębiorstwa.
 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają prowadzić własną firmę transportową, podjąć pracę jako zarządzający transportem w przedsiębiorstwie transportowym oraz planują pracować w spedycji lub firmie logistycznej - w przewozie rzeczy lub przewozie osób.

Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, co gwarantuje wysoką zdawalność na egzaminie. W trakcie  zajęć oprócz  wykładów przewidziane są liczne prezentacje, warsztaty oraz  rowiązywanie przykładowych zadań  tamatycznych.
Uczestnicy otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe.


Szkolenie trwa 5 dni.
Koszt szkolenia 1150,00 zł


W czasie szkolenia przygotowany jest bufet kawowy przez cały czas trwania szkolenia

Egzamin państwowy przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Najbliższy termin w Bydgoszczy to sobota  01 luty 2020 

Wnioski na egzamin prosimy przysyłać do 18 stycznia 2020

Koszt egzaminu 800,00 zł

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.