CZAS PRACY KIEROWCÓW   i ROZLICZANIE CZASU PRACY

 

Najbliższe terminy:   

 14 styczeń 2020 r.

11 luty 2020 r.

 

     Koszt: 650,00 zł      

 

 

 

Program zajęć – 4 godz.

Czas pracy kierowców i rozliczanie

 

1.  Wprowadzenie w obszar zagadnień  obejmujących czas pracy kierowców.

Zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych zawierających tematykę czasu pracy oraz krótkie ich omówienie / przepisy krajowe, UE i międzynarodowe poza wspólnotowe /.

Kodeks pracy; Ustawa o czasie pracy kierowców; Ustawa o systemie tachografów cyfrowych; Umowa AETR; Rozporządzenie UE 561/2006; Rozporządzenie UE 165/2014

2.  Omówienie pojęcia – Czas pracy kierowców, w kontekście tematyki:

- czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

- czynności związane z wykonywaniem przewozu           drogowego

- obowiązki pracodawcy

- czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

- aktywności kierowcy

- obszary czasowe, w których kierowca jest rozliczany / doba, tydzień, okres rozliczenia załóg, okres rozliczeniowy przyjęty przez pracodawcę

- podróż służbowa

- praca w porze nocnej

- systemy pracy

- normy czasu pracy

- okresy prowadzenia, przerw, odpoczynków

- stanowisko pracy kierowcy

3. Prezentacja i omówienie zagadnień:

- dokumentacja kierowcy – archiwizacja w firmie

- odstępstwa od przepisów na podstawie art.12    Rozporządzenia UE 561/2006

- warunki wykonywania zadań przewozowych na przykładzie m.in. przepraw promowych i tranzytów kolejowych

- dokumenty kierowcy w drodze

-  kontrole drogowe, kary za naruszenia norm czasu pracy

- tachografy analogowe i cyfrowe – nośniki informacji o czasie pracy kierowców, karty stosowane w systemie tachografów cyfrowych, badania okresowe tachografów

4. Ćwiczenia

Rozwiązywanie prostych zadań przewozowych /logistycznych/ lądem i z przeprawą promową, celem przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę, wykorzystują nabytą wiedzę podczas szkolenia.

Podsumowanie zajęć.

 

biuro@cst.org.pl

     Czekamy na Twój  email.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.